سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی ذوالفقاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ا جرایی
سیف اله همتی – عضو هیئت علمی و عضو گروه پژوهشی مصالح نوین دانشگاه سمنان

چکیده:

با توجه به اینکه پروژه های عمرانی درنظام اقتصادی و بودجه بندی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است سالانه حجم زیادی از اعتبارات کشور صرف احداث و یا تکمیل پروژه های عمرانی می گردد با این وجود تاخیر در پروژه های عمرانی ملی یکی ازمتداولترین مسائل و مشکلاتدراجرای این گونه پروژه ها است به همین دلیل شناسایی و تحلیل علل تاخیرات امری ضروری به نظر می رسد دراین مقاله با مطالعه و بررسی و نظر سنجی از کارشناسان مدیران و پیمانکاران دست اندرکار در اجرای پروژه های عمرانی و تحلیل پاسخ ها سعی شده است عوامل مهم موثر در تاخیر دراجرای پروژه های عمرانی شناسایی شده تا از نتایج آن در روند برنامه ریزی و بودجه ریزی پروژه ها و دستگاههای اجرایی استفاده گردد.