سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا بهبود – بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
سید ابوالقاسم دهقان – بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
کمال جانقربان – بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
محمدرضا جعفری زاده – شرکت فولاد آلیاژی ایران، یزد

چکیده:

فرآیند ریخته گری پیوسته یکی از روش های پرکاربرد تولید فولاد در شرکت های مدرن فولاد سازی می باشد. تولید فولاد مذاب و ریخته گری آن به صورت پیوسته همراه با مشکلاتی است که یکی از آنها انسداد و گرفتگی نازل بین تاندیش و قالب با SEN(Submerged Entry Nozzle) می باشد. این مشکل باعث توقف در خط تولید و بدنبال آن حضور آخالهای اکسیدی در محصول نهایی می شود. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر گرفتگی نازل و رسیدن به راهکاری مناسب به منظور کاهش میزان ناخالصی می جود در ذوب و افزایش زمان انسداد نازل، با تأکید بر فولاد میکروآلیاژی ۱۳۰۲p می باشد. بدین منظور با مطالعه فاکتورهای مؤثر بر ایجاد ناخالصی ها از جمله (۳) Al(2)O و کنترل عوامی تأثیر گذار بر انسداد نازل، نتایج مطلوبی بدست آمد. بررسی ها نشان دادند که با کنترل تمیزی ذوب از نظر میزان اکسیژن محلول از ابتدای فرآیند تهیه ذوب و گنترل عوامل مؤثر در فرآیند متالورژی ثانویه می توان میزان انسداد نازل و زمان گرفتگی آن را بهبود بخشید.