سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید صباغیان طوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد مسعودی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تقلب حسابداری و بسیاری از انواع دیگر تقلب کلاهبرداری و رشوه خواری درسراسر جهان رخ میدهد استراتژی های جایگزینی که مبتنی بریافته های تحقیق از موقعیت های مختلف منجر به یک کاهش اصولی دروقوع این شکل از تقلب باشد ضروری است توجه داشته باشید که این پژوهش یک موضوع تحقیقی را درحوزه عوامل خطرتقلب و استانداردهای حسابرسی دررابطه با فرمولهای مختلف تقلب و مدل رفتارهای متقلبانه و شناسایی یک رویکرد علمی که میتواند بطورتجربی این مسائل را بررسی کند مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین برای انعکاس آتی این تحقیق تجربی درمحیطهای دیگر به گسترش روابط مدلهای توسعه یافته توجه می شود.