سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرجان بشیری – کارشناسی ارشد معدن دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه دانشگاه صنعتی شریف
مهدی مامانی – کارشناس استخراج معدن
علیرضا صالحی – مدیرفنی شرکت مهندسین مشاور لانیز

چکیده:

افزایش بهره وری یکی از مهمترین مسائل در دنیای رقابتی امروز می باشد بهره وری تاثیر عمده ای برموفقیت هر پروژه بویژه پروژه های ساخت دارد امروزه پروژه های ساخت به عنوان پروژه های پرچالش ومورد تقاضا ولی با بهره وری پایین شناخته می شوند افزایش بهره وری می تواند تاثیر بسزایی در کل عملیات ساخت این پروژه ها داشته باشد که در نتیجه آن مقادیر قابل توجهی در زمان و هزینه صرفه جویی خواهد شد عوامل زیادی از جمله عوامل انسانی مدیریتی، طراحی، ارتباطات و غیره بربهره وری ساخت تاثیر گذار هستند. دراین تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای جامع و مصاحبه با افراد متخصص در زمینه ساخت بویژه در صنعت تونلسازی لیستی از عوامل تاثیر گذار بر بهره وری ساخت تهیه و طبقه بندی گردید.