سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود حسنی – تهران دانشگاه علامه طباطبائی
جلال پناهی – تهران دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

مادراین مقاله سعی دربررسی عواملی داریم که برروی قصد پذیرش مشتری از تکنولوژی تاثیر گذار است این مقاله بیان می کند که فاکتورهای اجتماعی شناختی و اثرگذار همگی نقش مهمی درسنجش میزان پذیرش مشتری از کالاها و خدمات تکنولوژیکی بازی می کند دراین مقاله مجموعه ای ازاین عوامل و ارتباط بین آنها با نگرش و تمایل به مشتری نوآوری هایتکنولوژیکی درفرهنگهای متفاوت آمده است دراین مقاله ابتدا به بررسی مدلهای مربوط به پذیرش تکنولوژی می پردازیم ابتدا مدلهای اساسی همچون مدل پذیرش تکنولوژی تئوری عملیات منطقی و مدل پذیرش مشتری را بررسی می کنیم سپس به عوامل تاثیر گذار برپذیرش تکنولوژی از سوی مشتری می پردازیم و به ارایه تعریفی از آنها می پردازیم بعداز ان به بررسی عامل تاثیر گذار جامعه یعنی فردگرایی/جمع گرایی جوامع برفاکتورهای اثرگذار خواهیم پرداخت و خواهیم دید که این عامل تاثیر بسزایی برنحوه پذیرش مشتریان از تکنولوژی خواهد داشت