سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بابک قلی زاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

چکیده:

شناسایی عملکرد جزیره ای تولید پراکنده برای حفظ سلامت کارکنان و تجهیزات یکی از مهمترین حفاظ تهای مورد نیز می باشد. این مقاله یک روش جدید شناسایی فعال را با استفاده از تزریق جریان اغتشاشی با کنترل توان اکتیوو راکتیو را معرفی م ینماید. روش پیشنهادی بر مبنای تزریق سیگنال اغتشاش به سیستم در محورd می باشد کهباعث تغییرات فرکانس در شینه بارRLCبه محض قطع شبکه می گردد، می باشد. برای بهبود عملکرد روش پیشنهادی از شبکه عصبیENN) Elman به جای کنترلرPI در روش تزیرق جریان اغتشاش برای شناسایی عملکرد جزیر های استفاده شده است. در این مقاله مشخصات شبکه و الگوریتم آموزش شبکه عصبی آورده شده است. به علاوه برای اطمینان از عملکرد صحیح کنترلر پیشنهادی برای دنبال کردن تغییرات توان راکتیو و توان اکتیو اینورتور استفاده شده در شبک ههای تولید پراکنده محاسبات ریاضی لازم نیز افزوده شده است. در نهایت نتایج شبیه سازی برای نشان دادن عملکرد کنترلر پیشنهادی ارائه خواهد شد.