سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود مدیری –
زهرا یعقوبی –
سعید نصرتی –

چکیده:

شناسایی علل تاخیر پروژه های شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و الویت بندی آنها با روش تصمیم گیری چندمعیاره ونهایتا ارایه برخی راهکارهای مناسب تاخیر دراجرای پروژه به علت تاخیر درفعالیت های مرتبط با پروژه می باشد لذا دراین تحقیق این فعالیت ها مورد بررسی قرارگفته و نهایتا علل تاخیر شناسایی شدندو با توجه به اینکه علل فوق درایجاد تاخیر به یک نسبت تاثیر ندارند برآن شدیم تا با استفاده ازتکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره علل فوق را الویت بندی نماییم درنهایت نیز برای آنها راهکارهایمناسب با شرایط حال شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ارایه نماییم