سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کامبیز اکیا – شرکت برق منطقه ای غرب، معاونت طرح و توسعه
پوریا گهرشناسان خراسانی – شرکت برق منطقه ای غرب، معاونت طرح و توسعه

چکیده:

با توجه به اهمیت نقش زمان در بهره برداری به موقع ازپستهای انتقال و فوق توزیع، برآورده نمودن نیازهای شبکه برق، قیمت تمام شده پروژه های اجرایی و فروش انرژی در زمانهای پیش بینی شده، کاهش زمان تاخیرات پروژهبعنوان یک عامل تعیین کننده و موثر در اجرای پروژه های پست فشار قوی می باشد. در این مقاله با بررسی تعدادی از پروژه احداث و توسعه پستهای فشارقوی برق منطقه ایغرب، مهمترین دلایل موثر در ایجاد تاخیرات پروژه ها شناسایی، و در قالب نه حوزه دانش مدیریت پروژه دسته بندی شده و سپس راهکارهای ممکنه جهت حذف یا کاهش آنها ارائه گردیده است. بدیهی است با استفاده ازنتایج کاربردی این تحقیق و در نظر گرفتن شرایط واقعی مرتبط با حوزه های اجرایی کار، می توان امیدوار بود که مدیریت زمان در پروژه های آتی صنعت برق به نقطهمطلوب خود نزدیک شده و تاخیرات پروژه ها به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.