سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صدرا دارنگ – گروه مهندسی برق، مخابرات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
حمید دهقانی – گروه مهندسی برق، مخابرات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
محسن شاهسونی – گروه مهندسی برق، مخابرات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

در این مقاله شناسایی خودکار علائم راهنمایی و رانندگی با استفاده از طبقه بندی بیزی انجام می شود. برای شناسایی علائم ابتدا یک بردار ویژگی مستقل از انتقال و مقیاس از تصاویر علامت ها استخراج گشته و سپس با استفاده از این بردارها طبقه بندهای بیزی آموزش داده می شوند. در نهایت این طبقه بندهای بیزی برای طبقه بندی و شناسایی علائم به کار می روند. برای حصول به دقت بیشتر، شناسایی در دو مرحله انجام می گیرد؛ یعنی ابتدا قالب کلی علامت تشخیص داده می شود و در مرحله بعد خود علامت شناسایی می گردد. آزمایش های انجام شده نشان می دهد که دقت شناسایی روش پیشنهادی برای تصاویر بدون نویز حدود ۹۶% و برای تصاویر دارای نویز سفید با میانگین صفر و واریانس ۱۵/۰ حدود ۸۰% است. مقایسه نتایج روش پیشنهادی با پژوهش های مشابه قبلی که شناسایی علائم را با استفاده از شبکه عصبی انجام می دادند، نشان می دهد که روش پیشنهادی دقت شناسایی را به میزان ۲% برای تصاویر بدون نویز و حدود ۱۵% برای تصاویر نویزی بهبود می بخشد.