سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد درخشان – موسسه آموزش عالی و مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر
اقدس خطیب –
محدثه عابدی –
اله داد سلیم پور –

چکیده:

انار(Punica granatum با سطح زیر کشت ۲۰۵۰ هکتار از محصولات مهم و استراتژیکی شهرستان فردوس محسوب می شو د.وجود انواع پوسیدگیهای ریشه یکی از مهمترین عوامل محدود کننده کشت انار، و همچنین کاهش کمی، کیفی و طول عمر گیاهمحسوب می شود. به منظور شناسایی و مطالعه عامل اصلی زوال محصول نمونه برداریهای متعددی از باغات منطقه اسلامیه و حومه فردوس انجام و با کشت نمونه های ریشه در محیطPDAو خالص سازی آن ب ه روش نوک هیف گونه غالب بیماریRosellinia necatrixتشخیص داده شده، که از مشخصات مهم میکروسکوپی آن وجود انواع میسلیومهای لوله لمپایی می باش این قارچ با تولید نوعی پوسیدگی سفید در ریشه و تخریب آوند آبکشی نقش مهمی در زوال تدریجی و گاها مرگ ناگهانی (سکت ه) ابتدای فصل این گیاهان دارد. این تحقیق بنیادی نوید جدیدی در تشخیص مدیریت مناسب و حل معضل این منطقه خواهد داشت