سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی جاوید – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
حسین معماریان – استاد، دانشگاه تهران
بهزاد تخم چی – استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا آقایی زاده ظروفی – دانشیار، دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از محل های مناسب جهت ذخیره سازی مواد هیدروکربوری، مخازن کربناته می باشد. با توجه به اینکه سازندهایکربناته شکستگی بالایی دارند و دارای شرایط مناسب جهت ذخیره مواد هیدروکربوری هستند، می توان آنها را جهتذخیره سازی بحساب آورد. مخازن با شکستگی طبیعی در حال برداشت فعلی، پس از اتمام ذخیره می تواند مخزن مناسبیجهت ذخیره سازی باشد. شناسایی شکستگی ها درجنبه های مختلف ذخیره سازی بسیار اهمیت دارد. نمودارهای تصویریابزاری بسیار قوی برای مطالعه شکستگی ها در چاه ها هستند. این نمودارها اطلاعات مهمی را درباره جهتگیری، عمق ونوع شکستگی های طبیعی فراهم می کند. امروزه شناسایی شکستگی ها بر روی این نمودارها، به صورت دستی انجام می گیردکه در صورت نبود تجربه کافی، با خطا مواجه خواهد بود. هدف از مطالعه حاضر، معرفی و به کارگیری یکی از روش هایآنالیز تصویر، به نام مدل شکل فعال، جهت پیدا کردن شکستگی ها، در نمودارهای تصویری می باشد. این روش به صورتخودکار شکستگی های موجود در نمودارهای تصویری را پیدا می کند. نتایج این روش نشان می دهد که الگوریتم مدل شکلفعال، بسیار سریع بوده و نسبت به نویز و ناقص بودن شکستگی در تصویر حساس نمی باشد.