سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر حافظی مقدس – دکتری مهندسی زمین شناسی
روزبه یزدان فر – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی
فاطمه اخلاقی – کارشناس ارشدزمین شناسی مهندسی

چکیده:

دراین مطالعه براساس نتایج برداشت و تحلیل داده های میکروترمور تک ایستگاهی در۹۰نقطه درشهرزابل و نیز داده های پروفیل سرعت موج برشی در۵گمانه ۴۰متری ضخامت آبرفت و عمق سنگ کف لرزه ای در شهرزابل تعیین شده است نتایج مطالعات ژئوتکنیک نشان میدهد که نهشته های سطحی درشهرزابل تاعمق ۴۰متر غالبا سیلت و سیلت رسی همراه با میان لایه های ماسه ای می باشد و تغییرات بافت خاک درمحدوده شهر و اطراف آن کم و ناچیز است ضخامت خاک نرم فوقانی یا عمق سنگ کف لرزه ای درشهر زابل از حداقل ۲۰متر درشرق شهر تا بیش از۲۰۰ متر درجنوب تغییر می کند تغییرات ضخامت آبرفت نظم خاصی ندارد و حاکی از وجود چاله های عمیق مشابه چاه نیمه های کنونی می باشد که درگذشته نه چندان دور با آبرفت جدید پرشده است.