سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد احمدی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
زهرا ارزجانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

شبکه حمل و نقل عمومی و خاصه اتوبوسرانی ازجمله اجزا اصلی درا رایه خدمات شهری بحساب می آیند هزینه های بالا ساخت تجهیزات و تاسیسات دیگرانواع حمل و نقل شهری این وسیله را به بهترین گزینه برای رفت و آمد افراد در مناطق مختلف شهری مبدل کرده است شهر اهواز بدلیل ویژگیهای ساختی وکالبدی ویژه و شکل شعاعی اشفته ونامنظم خود احتیاج به بهینه سازی این سامانه در خود احساس کرده است روند ایجاد تاسیسات و تجهیزات در شبکه اتوبوسرانی درسالهای اخیر شکل نسبتا بهتری را بخود دیده است ولی این شهر همواره از نبود امکانات مناسب و درخور یک کلانشهر رنج برده است از آنجایی که شهر اهواز همچون اکثر شهرهای کشورمان دارای رشد ارگانیک و خودجوش بوده و برنامه ریزی قبلی درخصوص شبکه ارتباطی آنصورت نگرفته است به استانداردهای همچون عرض خیابان وضعیت هندسی تقاطع ها ودیگر معیارها و اجزای فیزیکی شبکه ارتباطی توجه چندانی نشده است. توجه پژوهشگر دراینم قاله بیشتر برتجهیزات و تاسیسات همچون سایبان باجه فروش بلیط وجود صندلی کافی و مسیرهای ویژه اتوبوسرانی بوده و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد سامانه اتوبوسرانی شهر اهواز ارایه گردیده است.