سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز بهروزی راد – ( گروه محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی) اهو
مریم بیات – کارشناس فنی محیط زیست شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

چکیده:

نیروگاه برقآبی کوچک گول گول با ظرفیت نصب ۸۶۷/۲مگاوات برروی رودخانه شاندرمن در دامنه شرقی کوه دلمده داغ ودر حوزه آبریز رودخانه شاندرمن در استان گیلان قرار دارد. در مطالعه تعیین اثرات نیروگاه برقآبی گول گول بر محیط زیست پیرامونی، شاخصهای تاثیرپذیر محیط فیزیکی ، آب ، هوا خاک ، صدا شاخص های تاثیر پذیر جوامع گیاهی تنوع، تراکم، بذردهی و شاخص های تاثیر پذیر جوامع جانوری، میزان غذا، تنوع و فراوانی ، پراکنش و امنیت ، شاخصهای تاثیر پذیر محیط اجتماعی ، جابجایی جمعیت ، اشتغال ، کشاورزی تعیین شدند و میزان تاثیر پذیری آن ها مشخص گردید، چون این فاکتور ها در پیش بینی و ارائه راهکارهای کاهش اثرات و موفقیت پایش را موثر می باشند.