سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا محبی فر – مرکز تحقیقات فیزیک دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران
جواد خلیل زاده –
باقر دیبایی –

چکیده:

اندازه گیری غلظت گازهای الاینده از جمله گاز SO2 به روش طیف نگاری فوتوآکوستیک لیزری انجام گرفت نتایج به دست آمده گویای آن است که محصولات گازی هیدراتی می توانند به روش طیف نگاری فوتوآکوستیک لیزری اندازه گیری شند دراین کار تحقییق امکان به کارگیری روش طیف نگاری فوتوآکوستیک لیزری در مورد انواع هیدراتهای گازی به ویژه گازهای خطرناک و اهمیت آنمورد بررسی قرارگرفته است نتایج این تحقیق تجربی نشان داد علاوه برسرعت بسیار بالای آشکارسازی کمترین مقدار غلظت قابل اندازه گیری حساسیت سیستم برای گاز SO2 ازمرتبه ppb است در انجام آزمایشها ازچیدمانی شامل یک لیزر دی اکسید کربن سلول صوتی مجهز به دو صافی در دو انتها و سیستم آشکارسازی استفاده شده که قابلیت پرتابل شده را دارند و لذا می تواند بعنوان یک سنسور در مراحل انتقال و ذخیره سازی هیدراتگازی به کار برده شود.