سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم رجبی – مربی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه صنعتی بیرجند
محسن صفری – مربی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه صنعتی بیرجند
احسان اسماعیل نژاد – مربی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی نفت دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

استان خراسان جنوبی از جمله مناطقی بوده که طول دوره ی سرما در آن در مقایسه با سایر مناطق نسبتاً زیاد می باشد.قسمت اعظم گاز مصرفی حوزه ی خراسان از مناطق سرخس و واردات از کشورهای حوزه ی دریای خزر تامین می شود. اینواردات گاز باعث وابستگی ما به این کشورها شده و در فصول سرد می توانند قراردادهای سنگینی را در ازای خرید گاز بهکشور تحمیل کنند. به همین جهت در راستای سیاست های پدافند غیرعامل به نظر میرسد، احداث مخازن ذخیره سازی گازدر منطقه ی خراسان می تواند کمک شایانی به استقلال کشور کرده و توانایی وزارت نفت را در بستن قراردادهای واردات گازبالا می برد. از آنجا که انتخاب مکان مناسب برای یک سایت ذخیره سازی نیازمند بررسی از دیدگاه های مختلفی چونمسائل زیست محیطی، زمین شناسی، نزدیکی به خطوط انتقال گاز و … میباشد، در این مقاله، ابتدا با بررسی نقشههایزمینشناسی منطقه، چهار سازند مناسب به نام های سهل آباد، خونیک، سر چاه شور و چهار فرسخ جهت احداث فضاهایزیرزمینی مشخص گردید و سپس با استفاده از روش شباهت به گزینه ایده آل فازی بهترین گزینه به نام سهل آباد جهتذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در استان خراسان جنوبی انتخاب شد.