سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شورش یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه بیرجند
غلامرضا نوروزی – گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند
محمد شیوا – گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند

چکیده:

امروزه بررسی های دورسنجی به دلیل داشتن دادههایی با دید وسیع و یکپارچه و محدوده طول موجی مختلف، از بهترین روش ها در پی جویی کانسارها شناخته میشود. با توجه به اینکه جایگاه اغلب کانسارهای بزرگ و پر اهمیت از قبیل کانسارهای پورفیری بزرگ دنیا و ذخایر طلای اپیترمال، بیشتر در نواحی دگرسان شده وسیع میباشد، لذا شناسایی لایههای دگرسانی میتواند راهنمای اکتشافی بسیار مناسبی برای شناخت انواع مختلف کانسارها باشد. تفاوت طیفی سنگهای آلتره شده با سنگهای غیر آلتره مهمترین راه تشخیص نواحی آلتراسیون و به تبع آن اکتشاف کانسارها در پردازش تصاویر ماهواره ای می باشد. در این نوشتار تصاویر ماهواره استر در منطقه ای به وسعت ۷۵۰ کیلومتر مربع مورد بررسی قرار گرفت و پس از انجام پیش پردازش داده ها، با استفاده از روش های ترکیب رنگی کاذب، نسبت باندی و تحلیل مولفه های اصلی مناطق دارای آلتراسیون شناسایی و به نقشه درآمد.