سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالامیر محیسنی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان- ایستگاه بروجرد
فریبا مظفریان – موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور. تهران
محمدحسن کوشکی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، ایستگاه بروجرد

چکیده:

در این تحقیق، دو گونه Empoasca decipiens Paoli و Zyginidia sohrab Zachvatkin متعلق به خانواده Cicadellidae و یک گونه Javasella pellucidia (F.) از خانواده Delphacidae از مزارع لوبیا شهرستان بروجرد واقع در شمال استان لرستان جمع آوری و شناسایی شد. در بین گونه های جمع آوری شده، E.decipiens به عنوان گونه غالب در مزارع لوبیا منطقه مورد توجه می باشد. بررسی تغییرات جمعیت زنجرک E.decipiens در مزارع لوبیا ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد نشان داد که این حشره در سال ۱۳۸۶ دارای دو اوج مشخص جمعیت در اواخر مرداد و اوایل مهر می باشد. در سال ۱۳۸۸ نیز جمعیت زنجرک دارای دو اوج در اوایل و اواخر مرداد بود که در زمان برداشت محصول در مهرماه نیز جمعیت حشرات کامل در حال افزایش بود.