سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن ترابی – دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی شریف
سید نصرا…. ابراهیمی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی – دانشگاه تهران
میلاد دهخدایی – دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه به یکی از معضلات ساختاری برای رسیدن به توسعه تبدیل گشته است. BOT را می توان یکی از روشهای مطوئن برای جذب سرمایه های بخش خصوصی در راستای ساخت پروژه های بزرگ و زیربنایی دانست. ایجاد فرایندی برای شناسایی و تحلیل ریسک های پروژه که یکی از ارکان مدیریت پروژه می باشد را می توان اساسی برای موفقیت طرح های BOT دانست. در رابطه با ریسک های موجود و مدیریت ریسک پروژه های BOT پروژه ها و تحقیقات زیادی گشته است. اما در هیچ کدام از این موارد بطور جامع و کلی TEFCEL به ریسک های متوجه پروژه های BOT پرداخته نشده است و هم چنین هر کدام از این تحقیقات برای پروژه های خاصی از BOT نظیر نیروگاه ، بزرگراه و …. انجام شده است. به همین دلیل ضروری دانستیم که بایستس با بهره گیری از این پژوهش ها و با یک نگاه TEFCEL به این موضوع بتوان ریسک های کلی پروژه های BOT را شناسایی کرده و با ارائه راهکارهایی برای آن به مدیریت آنها پرداخت. لذا در این تحقیق سعی شده است با بررسی پژوهش های صورت گرفته در این زمینه به بررسی انواع ریسکهایی که یک پروژه BOT با ان روبروست پرداخته و پس از معرفی ریسک های متوجه پروژه های BOT با استفاده از تجربیات بدست آمده از پروژه های مشابه راهکارهایی برای کاهش اثرات این ریسک ها معرفی گردد.