سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد دهقانی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
محمد علی کرامتی – دکتری مدیریت صنعتی

چکیده:

ریسک و مدیریت ریسک در چند سال اخیر به موضوعی حساس و ضروری برای سازمانها و خصوصا مدیران تبدیل شده است ، چرا که در یک محیط بی ثبات و نا مطمئن، هر لحطه می توان انتظار وقوع رخدادهای خارج از برنامه و غیرمنتظره را داشت. در این پژوهش، تعداد ۲۴ ریسک از میان ریسکهای راهسازی که بیشترین تاثیر را بر پروژه داشته اند، براساس منبع و عامل بوجود آورنده ریسک، دسته بندی شدهاند. در انتهای با در نظر گرفتن اولویتها و منشاء ریسکهای راهسازی، راهکارهایی به منظور کاهش از آن ارائه شده است.