سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید منتظری – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

تالاب میقان چاله ای طبیعی است که بین دو رشته کوه زاگرس و ایران مرکزی شکل گرفته این تالاب در مرکز حوضه و در قلب استان مرکزی گسترده شده است این حوضه آبی در تقسیم بندی طرح جامع آب کشور با کد مطالعاتی ۵-۱-۷ شناسایی می شود مساحت این حوضه در حدود ۵۵۱۴ کیلومتر مربع و متوسط بارش سالانه آن در حدود ۲۸۰ میلی متر است بارش این حوضه در طول زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده بطوریکه دهه ۶۰ میلادی دوره کم بارش طولانی را سپری نمودها ست بمنظور بررسی نظام تغییرات بارش این حوضه داده های بارش ماهانه ایستگاه های هواشنجی منطقه استخراج و سپس به کمک روش میانیابی کریجینگ با اندازه یاخته ۲*۲ کیلومتر مربع به داده های پهنه ای تبدیل گردید. بطوریکه ۱۳۶۳ یاخته مرزهای حوضه را دربرگرفت.