سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید منتظری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

تالاب میقان چاله ای طبیعی است که بین دو رشته کوه زاگرس و ایران مرکزی شکل گرفته است این تالاب درمرکز حوضه و درقلب استان مرکزی گسترده شده است این حوضه آبی درتقسیم بندی طرح جامع آب کشور با کد مطالعاتی ۵-۱-۷ شناسایی می شود مساحت این حوضه درحدود ۵۵۱۴ کیلومترمربع و متوسط بارش سالیانه آ« درحدود ۲۸۰ میلی متر است بارش این حوضه درطول زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده بطوریکه دهه ۶۰ میلادی دوره کم بارش طولانی را سپری نمودهاست بمنظور بررسی نظام تغییرات بارش این حوضه داده های بارش ماهانه ایستگاه های هواسنجی منطقه استخراج و سپس به کمک روش میانیابی کریجینگ با اندازه یاخته ۵*۵ کیلومتر مربع به داده های پهنه ای تبدیل گردید بطوریکه ۲۲۰ یاخته مرزهای حوضه را دربرگرفت