سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک مقدسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،گروه منابع طبیعی،سوادکوه،ایران
سید محمد باقر نبوی – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،گروه بیولوژی دریا،خرمشهر،ایران
معصومه سهرابی ملا یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامشهر،گروه زمین شناسی،اسلامشهر،ایران
غلامحسین وثوق – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،گروه علوم دامی،تهران،ایران

چکیده:

تنوع گونه ای وزنه داران در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر(حد فاصل محمود آباد تا نوشهر)بررسی شد. هدف از انجام این تحقیق،شناسایی ساختار جوامع روزنه داران کفزی در منطقه مورد مطالعه بوده استتا امکان شناخت بیشتر شرایط محیط رسوبی دریای خزر و مقایسه آن با نواحی کم عمق ساحلی و سایر اکوسیستم دریایی فراهم گردد.نمونه رسوبات بستر در فصل زمستان ۱۳۹۰ با استفاده از گرب ون وین ۰/۱ متر مربعی،از ۳۲ ایستگاه در عمق های ۱۵،۱۰،۵و ۲۰ متر جمع آوری شد. پس از جدا سازی نمونه های صدف داران ( با استفاده از روش شناور سازی توسط محلول تتراکلرید کربن) روزنه داران مورد شناسایی قرار گرفتند. در این پژوهش روزنه داران شناسایی شده شامل ۳ جنس از ۳ خانواده متعلق به ۲ زیراسته بود.که عبارتند از:tepida,Ammonia beccarii,Elphidium sp,Elphidiella sp miliammina sp. که گونه Ammonia beccarii در تمامی ایستگاه ها حضورداشت.