سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید رضایی فر – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
میثم مهرپویا – دانشجوی کارشناس ارشدسازه دانشگاه سمنان

چکیده:

پلها به عنوان یکی از سازه های بسیار حساس و همچنین به عنوان یکی از زیرساختارها در آبادانی و شاهرگ حیاتی هرکشور در امور مربوط به حمل و نقل شناخته می شوند تخریب بسیار از پلها بعد از زلزله های ۱۹۷۱San Fernandoو۱۹۹۴Northridgeو ۱۹۹۵Hanshin و۱۹۹۹ Chi – Chi تایوان نشان داد هنوز هم در مورد طراحی لرزه ای پلها مسائل ناشناخته زیادی وجود دارد دراین پروژه یک پل روگذر موجود در ارومیه مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی توسط نرم افزار SAP2000 قرارگرفته است و پاسخ دینامیکی آن با دو نوع سیستم جداسازی لرزه ای نئوپرن لاستیکی و جداساز LRB و همچنین درنظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه که شامل اندرکنش خاک و شمع و اندرکنش خاک و دیوار کوله می شود موردبررسی قراگرفته است. ازنکات قابل اهمیت دراین پروژه مدل کردن توده خاکریز پشت کوله پل می باشد که بسته به نوع جداسازی پل می تواند پاسخ آن را تحت تاثیر قرار دهد.