سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی خداجو – کارشناس ارشد منابع طبیعی
حسن احمدی – عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران

چکیده:

توسعه روزافزون عرصه های کویری و ماسه های روان نشان از فرسایش شدید اراضی خشک و بیابان کشور دارد بادعامل اصلی فرسایش دراین نواحی محسوب می شود بادپس از برداشتن و حمل رسوبات آنها را درمنطقه ای دیگر برجای می گذارد شناسایی مناطق برداشت رسوبات از اولویت های کارهای اجرایی به حساب می آید برهمین اساس ایجاد یک نگرش کلی درمورد تیپ ها و رخساره های مناطق برداشت پلایای خارتوران را مدنظر قرارگرفت برای انجام مطالعات و بررسی های مناسب دراین زمینه روش جدیدی را که احمدی و اختصاصی درمنشا یابی تپه های ماسه ای درحوزه یزد اردکان ارایه دادند مورد استفاده قرارگرفت با استفاده از این روش طی دومرحله جهت یابی و مکان یابی رخساره های برداشت خارتوران شناسایی شدند براین اساس رخساره های برداشت دشت سرپوشیده کلوتک برداشت مخروط افکنه و نبکا بعنوان مناطق برداشت تشخیص داده شدند.