سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریسا رزاقی – گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دوستمراد ظفری –
فرشته طالبی –

چکیده:

طی نمونه بر داری هایی که در بهار و تابستان ۱۳۸۸ از علف های هرز مشکوک به آلودگی قارچی در مناطق مختلف استان همدان صورت گرفت، بوته های کاهوک و پونه با علائم مشخص آلودگی در ناحیه برگ ها مشاهده گردیدند. به منظور جداسازی عامل بیماریزا، قطعاتی از برگ های دارای علایم پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلرید سدیم۱-۵/۰ درصد روی محیط کشت سیب زمینی-دکستروز-آگار (PDA) و در دمای C˚۲۵ کشت داده شدند. پس از گذشت ۷-۵ روز، قارچ به روش نوک ریسه از حاشیه قطعات آلوده خالص شد. براساس مشخصات ماکروسکوپی و میکروسکوپی از مجموع هفت تعداد جدایه جمع آوری شده از این دو علف هرز، دو گونه Cladosporium cladosporioides و C. herbarum شناسایی شدند. با وجود اینکه این گونه ها قبلاٌ در ایران جدا و شناسایی شده بودند اما وجود C. cladosporioides روی کاهوک و C. herbarum روی پونه برای اولین بار روی این میزبانها در دنیا گزارش می شود.