سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسیبه رحمانی – دانشجوی دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شاهد
علیرضا بهراد – استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شاهد

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای شناسایی خوکار کشتی با استفاده از ویژگی های مستخرج از بافت تصویر و شبکه عصبی انجام می شود. در این روش ناحیه ی هدف مورد نظر استخراج گردیده و از ناحیه مورد نظر ویژگی بافت مبتنی بر الگوی باینری محلی (LBP) استخراج می شود سپس ویژگی های استخراج شده برای تصاویر کشتی و غیرکشتی به شبکه عصبی MLP سه لایه آموزش داده می شود. از شبکه عصبی آموزش داده شده برای تشخیص کشتی و محل آن در تصویر استفاده می شود. الگوریتم معرفی شده با تصاویر متعدد حاوی کشتی و بدون آن تست و نتایج بدست آمده یا نتایج روش مشخصه های haar که با استفاده از نرم افزار opencv پیاده سازی شده، مقایسه شده است که نتایج آزمایشی نشان دهنده ی عملکرد مناسب روش پیشنهادی است. در روش پیشنهادی برای پایگاه داده مورد استفاده نرخ تشخیص درست ۶۶/۹۹درصد حاصل شده است.