سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیف اله غریب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده بهداشت گروه
احسان اله حبیبی – دانشیار گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده بهداشت
ایرج محمدفام – استادیار گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
مسعود ریسمانچیان – مربی گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشکده بهداشت

چکیده:

در بسیاری از محیطهای شغلی با فناوری های حساس و پیچیده مانند صنایع هستهای نظامی و شیمیایی خطای انسانی به دلیل منتهی شدن با حوادث ناگوار از اهمیت بالایی برخوردار است به همین دلیل شناسایی خطای انسانی دراین مشاغل ضروری به نظر می رسد هدف این مطالعه شناسایی خطای انسانی در اپراتورهای یکی از واحدهای حساس در پالایشگاه نفت اصفهان بود. این مطالعه از نوع کیفی بوده و به منظور شناسایی خطاهای انسانی درواحدتقطیر پالایشگاه نفت برروی ۱۸ نفر از اپراتورهای آن انجام شد با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی وظایف HTA به انالیز وظیفه اپراتورها پرداخته شد و سپس با روش SHERPA خطاهای انسانی هریک از وظایف به خطاهای عملکردی چک کردنی، ارتباطیف بازگشتی و انتخابی شناسایی و طبقه بندی شدند.