سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن ملامحمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمحمد سیدپور – استادیار دانشگاه شمال آمل

چکیده:

دراین مقاله یک روش بهینه سازی چندمرحله ای مبتنی برالگوریتم بهینه سازی جامعه پرندگان pso برای شناسایی خرابی درسازه ها ارایه شده است تغییر فرکانس های طبیعی به عنوان معیاری برای وجود خرابی درسازه درنظرگرفته شده و خرابی درسازه بوسیله کاهش درمدول الاستیسیته المان شبیه سازی می شود مساله شناسایی خرابی درسازه ابتدا بصورت یک مساله بهینه سازی استانداردبا متغیرهای خرابی با ماهیت پیوسته تبدیل میشود جهت حل مساله ازیک الگوریتم بهینه سازی چندمرحله ای مبتنی برحذف تدریجی المان های سالم استفاده میشود برپایه این الگوریتم موقعیت المان های سالم که درهرمرحله بهینه سازی بدست می آیند به مرحله بعدی بهینه سازی منتقل میشوند تا ضمن کوچکتر نودن فضای جستجو امکان دستیابی به موقعیت دقیق المان های معیوب را فراهم نماید به منظور نشان دادن قابلیت بالای این روش درشناسایی خرابی سازه ای دو مثال ازمراجع معتبر درنظر گرفته میشوند.