سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده فاطمه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد
هادی عبدالعظیمی –
مهدی عاکف –
حمیدرضا متین فر –

چکیده:

مدیریت شور و سدیمی شدن خاک ها یکی از مهم ترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک با سفره ی آب زیررمینی کم عمق محسوب می شود. با توجه به گسترش وسیع خاک‌های شور در ایران و تأثیر شوری آن بر عملکرد محصولات کشاورزی، شناسایی این زمین ها از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور شناسایی و تحلیل طبقات مختلف شوری خاک های اطراف دریاچه طشک و بختگان، از تصاویر سنجنده لندست استفاده گردید. پس از انجام تصحیحات لازم بر روی تصاویر، نمونه های آموزشی و کنترل زمینی انتخاب و نمونه های خاک از عمق ۳۰-۰ سانتی متری، جمع آوری و جهت انجام تجزیه های لازم به آزمایشگاه ارسال گردید. سپس به منظور تهیه نقشه شوری، طبقه بندی پیکسل های تصویر با انتخاب رویکردهای مختلف و با الگوریتم حداکثر مشابهت انجام شد. دقت ارزیابی نتایج دقت طبقه بندی رویکردهای تصویری مختلف، حاکی از آن بود؛ زمانی که از تمام باندهای سنجنده استفاده گردید دقت کلی، کاربر، تولیدکننده و شاخص افزایش یافت. در این رویکرد، دقت کلی طبقه بندی، شاخص کاپا درصد، دقت کاربر و تولید کننده به ترتیب ۵۵/۸۶، ۵۵/۸۶، ۳۹/۸۶ و ۷۹/۸۵ درصد برآورد گردید. نتایج نشان داد که ۶۵/۴۵ درصد از اراضی دشت نی ریز، با مشکل شوری خاک روبه رو هستند.