سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حسن حیدریان – کارشناس گروه مطالعات تلفیق وبیلان منابع آب، شرکت آب منطقه ای تهران
علیرضا فاتح دیزجی – کارشناس گروه مطالعات آبهای زیرزمینی ، شرکت آب منطقه ای تهران
خدایار دمهری – کارشناس گروه مطالعات آبهای زیرزمینی ، شرکت آب منطقه ای تهران

چکیده:

یکی ازکاربردی ترین تکنیکهای قابل استفاده در شناسائی حوضه های رسوبی آبخوان های آبرفتی و تاثیر تکتونیک در تکوین آنها روش مقاومت الکتریکی می باشد..براساس یافته های حاصل ازاجرای ٧٢ عدد سونداژ ژئوالکتریک و تطبیق آنها با نیمرخ زمین شناسی چاه های اکتشافی و سازندهای زمین شناسی حاشیه دشت ، دشت هومند – آبسرد بصورت گرابن بوده که بواسطه فعالیت دو گسل در حاشیه شمالی و جنوبی دشت ایجاد گردیده است و رسوبات آبرفتی و تخریبی خردشده با ضخامت بیش از ٢۵٠ متر درآن انباشته شده است . حد فاصل اراضی کریم آباد تا جنوب سربندان در اراضی مرکزی دشت بواسطه فعالیتهای تکتونیکی حوزه رسوبی عمیق تر شده و سنگ کف در پایین ترین تراز (کمتر از ١٨٠٠ متر)قرارگرفته وبا حرکت به سمت حواشی دشت تراز سنگ کف افزایش می یابد. سنگ کف منطقه در حاشیه ارتفاعات شمالی از سازندهای مقاوم و متراکم آهک وشیل ، آندزیت و توف ، در بخش جنوب از سازندهای کنگلومرایی –رسی سازند هزار دره و در بخش زیرین از سازندهای توفی و شیلی متعلق به ائوسن می باشد. در حد فاصل روستاهای خسروان و جابان در حاشیه ارتفاعات شمالی و در محدوده روستای سربندان دو محور اصلی رسوبگذاری و تغذیه آب زیرزمینی با راستای شمال شرق – جنوب غرب تشخیص داده شده است. اراضی با مقاومت عرضی بیش از ٧٠٠٠ اهم متر مربع که منطبق بر اراضی مرکزی دشت و خط القعر دشت است، مناسب ترین نواحی جهت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی می باشد .