سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی محمدی – گروه کامپیوتر هوش مصنوعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی یعقوبی – استادیار گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سعید طوسی زاده – استادیار گروه برق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

از آنجایی که در ارتباط بین انسان و ماشین نیاز به تعامل داریم و ماشین باید قادر باشد احساسات انسان را هنگام ارتباط تشخیص دهد نیاز به سیستمی, که برخی از احساسات انسان را تشخیص دهد ضروری به نظر میرسد. در این مقاله ما تصویر ثابت ورودی را به سیستم وارد کرده و بعد از آشکارسازی ناحیه صورت, نواحی ابروها, چشمها, بینی و دهان را آشکار کرده و در نواحی مورد نظر نقاط ویژگی صورت را استخراج نموده و از فاصله بین نقاط به عنوان ویژگی استفاده کردیم. در روش پیشنهادی ما, جهت شناسایی حالت صورت با استفاده از ویژگیهای مورد نظر, از سیستم ANFISi استفاده شده است. که در این مقاله ما سه حالت چهره (خوشحالی, ناراحتی و نرمال) را در نظر گرفته و به آموزش و تست ANFIS میپردازیم. سیستم ANFIS پس از آموزش, شناسایی ۹۲٫۷۴ صحت بر روی دیتابیس FG-Net دارد.