سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

روزا ابراهیمیان –

چکیده:

نیاز روز افزون بشر به مواد غذایی و کاهش سطح زیرکشت به علت تغییر کاربری اراضی کشاورزی به اراضی مسکونی سبب شده تا بشر به این فکر افتد که برای تأمین مواد مورد نیاز خود می بایست مراتع را به زیر کشت برد . در حالیکه به زیرکشت رفتن مراتع و آسیب رساندن به آن سبب بروز اثرات زیست محیطی مخربی شده است که از آن جمله می توان به فرسایش خاک، توسعه کویرها، جنگل زدایی و … نام برد. لذا این تحقیق به دنبال آن است که با استفاده از GIS RS ,به بررسی وضعیت تصرفات غیرقانونی در مراتع بپردازد . در این تحقیق ابتدا نقشه منابع طبیعی منطقه توسط نرم افزار ARC GIS ژئورفرنس شده سپس نقشه ها رقومی گردید و بر روی RS یا تصاویر ماهواره ای انداخته شد. در شرایط کنونی تصرفات غیر قانونی مراتع به وسیله افراد محلی منطقه یا گارد جنگلی ادارات کل منابع طبیعی گزارش می شود که این موضوع نیازمند صرف وقت و هزینه زیاد جهت بازدید از منطقه می باشد، لذا همانطور که مشاهده می شود با استفاده از تکنولوژی نوین GIS , RS می توان به راحتی و بدون صرف وقت و هزینه زیاد به منظور رفت و آمد به منطقه برای بازدید به راحتی می توان از روی تصاویر ماهواره ای این تصرفات را مشاهده نمود و راهکارهای حقوقی لازم برای خلع ید از متصرفان را پی گیری کرد.