سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی قضاوی – دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی، مکانیک ماشین های کشاورزی
محمود محمودی –
مائده طرفه نژاد –

چکیده:

تخم مرغ بواسطه مواد مغذی مهمی که داراست به عنوان یک ترکیب اصلی در رژیم غذائی انسان استفاده می شود. در کشورهای پیشرفته، اغلب پروتئین حیوانی توسط مردم پذیرفته شده است و آن یک منبع کلسترول می باشد و بخاطر تجمع در مجاری قلب که باعث بیماری و ایجاد اختلال در بدن می شود استفاده آن کم شده است که اهمیت کار بر روی این نوع مواد غذایی را نشان می دهد تا موادی با کیفیت بهتر به بازار ارائه شود. وارد شدن آلودگی به تخم مرغ سریع آنرا خراب میکند و تبدیل به منبع آلودگی میشود و با مصرف آن بیماری ها ترویج مییابد. از طرفی با افزایش جمعیت و افزایش مصرف، نیاز به مکانیزه شدن و آماده شدن سریعتر این محصول احساس می شود. با توجه به اینکه این محصول در حال حاضر بیشتر بصورت کنسرو شده و آماده در خارج از کشور استفاده می شود باید بتوان هر چه سریعتر منابع آلودگی و ترک تخم مرغ را شناسایی نمود. تحقیقی که انجام گرفته است بر اساس استفاده از تکنیک های پردازش تصویر جهت شناسایی ترک یا آلودگی های موجود بر روی تخم مرغ بنا شده است. در انجام این تحقیق، محفظه ای جهت برداشت عکس ساخته شد و برنامه ای نیز طراحی گردید. این برنامه در ابتدا ابعاد تخم مرغ را اندازه گیری کرده و آنرا از زمینه جداسازی مینمود تا فضای مورد بررسی برای سیستم به خود تخم مرغ محدود گردد. و سپس با تغییر فضای رنگی عکس آلودگی ها یا ترک را مشخص تر نموده و قابل جدا سازی از خود تخم مرغ مینماید.