سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی نعیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیستمحیطی، دانشکده علوم، دانشگاه ف
مرتضی رزم آرا – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
خالق خشنودی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا نیک گقتار – کارشناس ارشد سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

روش کمی WDS-EPMA برای آنالیز ریزگردهای منفردی که در طی شرایط انباشتگی ریزگردها در معادن زیرزمینی ساغند، ایجاد می شوند مورد استفاده قرار گرفت. بیش از ۵۵ تک دانه از ٣ منطقه نمونهبرداری ریزگرد آنالیز گردید. ذرات آنالیز شده بر اساس دادههای طیف پرتو ایکس و تصاویر پراکنش یافته برگشتی BSE حاصل از میکروسکوپ الکترونی، طبقه بندی شدند. این مطالعه نشان داد که عمده ذرات ریزگردها از اورانیوم عنصری، اکسیدهای آهن، غبارهای معدنی (ازجمله آلومینوسیلیکات ها)، آپاتیت، گالن، کوارتز و غیره تشکیل شدهاند. نتایج فراوانی نسبی ریزگردها نشان داد که اورانیوم عنصری و اکسیدآهن بویژه در طی عملیات معدنکاری افزایش مییابد. انتشار آلاینده های موجود در هوا، شرایط تهویه نامناسب و رطوبت نسبی بالا نیز موجب بالارفتن میزان ذرات اورانیوم عنصری و اکسیدآهن در طی عملیات معدنکاری میشود.