سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ناهید سهروردی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدآیت ا… آملی – واحد آمل
فیروزه سهروردی – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی

چکیده:

گیاه کرفس با نام علمیApium graveolens متعلق به تیره چتریان ودارای ۱۱۴ جنس و۴۲۰ گونه است. کرفس گیاه علفی ودوساله ¸تقریبا سبز مات ¸بدون کرک با ریشه عمودی ودوکی شکل است . گل ان سفید ومجتمع در چتر های بدون پایه است .موسم گلدهی ان بهار است . این گیاه بیشتر در شمال شرقی سمنان¸ کوه پیغمبر¸دره گز¸ شرق وجنوب شرقی زابل در سیستان وبلوچستان وجود دارد.(صمصام شریعت¸۱۳۷۱))مظفریان ¸۱۳۷۷( از انجاییکه این گیاه در صنایع داروئی وپزشکی کاربرد دارد لذا شناسایی ترکیبات شیمیایی این گیاه ضروری به نظر می رسد. دراین تحقیق اندام هوایی گیاه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های جمع اوری شده پس از خشک شدن در سایه به روش تقطیر با آب اسانس گیری شدند. ترکیبات تشکیل دهنده این اسانس ها بوسیله کروماتوگرافی گازی طیف نگار جرمی (Gc/Ms) شناسایی شدند. شناسایی مواد تشکیل دهنده این روغن های اساسی با توجه به مقایسه ی طیف های جرمی بدست امده وداده های طیفی موجود در مرجع هشت پیک وهمچنین دادهای کتابخانه ای دستگاه GC-MS صورت پذیرفت. ۱۸ترکیب در روغن اسانس گیاه کرفس شناسایی گردیدکه ۸۷% از کل اسانس را شامل می شود. ترکیبات عمده در روغن اسانسی گیاه عبارتند از : الفا- پینن (۲٫۵%)¸بتا- پینن(۱٫۸%) ¸لیمونن (۳٫۶%)¸اسپاتولنول( ۳٫۱%)¸ لینولئیک اسید (۲٫۸%) کومارین (۱۳%) بوتیل فتالید (۱۲٫۲%) ¸ترپینولن (۰٫۱۲%)ترکیب کومارین رقیق کننده وضد انعقاد کننده خون می باشدوباعث کاهش فشار خون می شود ..ماده بوتیل فتالید ماده معطر کننده کرفس است واسپاتولنول دارای خواص ضد باکتری وافت کشی ست .لیمونن نیزداروی ضد سرطان وضد تومورو خاصیت ضد میکروبی دارد.