سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ناهید سهروردی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی – واحد آمل
فیروزه سهروردی – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی

چکیده:

گیاه Artemisia tschernieviana ازتیره کاسنی شامل ۱۰۰۰جنس وحدود ۲۰۰۰گونه میباشد. گیاهان این تیره علفی یک ساله و به ندرت بصورت درختچه های کوچک و یا درخت می باشند . گلهای مجتمع به صورت گل آذین کلا پرک دارند.(صمصام شریعت¸۱۳۷۱))مظفریان ¸۱۳۷۷( این گیاه در مناطق معتدله وسرد می روید. از آنجاییکه این گیاه درصنایع غذایی ودارویی کاربرد دارد بنابراین شناسای ترکیبهای شیمیایی اسانس گونه های مختلف این گیاه ضروری به نظر می رسد. دراین تحقیق اندام هوایی گیاه مورد بررسی قرار گرفت . نمونه های جمع اوری شده از توابع شهرستان ساری پس از خشک شدن در سایه به روش تقطیر با آب اسانس گیری شدند . ترکیبات تشکیل دهنده این اسانس ها بوسیله کروماتوگرافی گازی طیف نگار جرمی (Gc/Ms) شناسایی شدند. شناسایی مواد تشکیل دهنده این روغن های اساسی با توجه به مقایسه ی طیف های جرمی بدست امده وداده های طیفی موجود در مرجع هشت پیک وهمچنین دادهای کتابخانه ای دستگاه GC-MS صورت پذیرفت. ۲۸ترکیب در روغن اسانس Artemisia tschernieviana شناسایی گردیدکه ۹۲% از کل اسانس را شامل می شود. ترکیبات عمده در رون اسانسی گیاه عبارتند از:pinene(4.5%)( – β – pinene(7.5%) ,Naphthalene(2.5%), , Spathulenol(2.15% , limonene(10%) , r-terpinene(3.4%) ,Copaene(8.3%), , Comphor(0.2%) , ‍Cadinene(0.3%) ¸۱,۸-cineole(0.1%)؛ thujene(0.1%) ,Β-Farnesene(0.9%)لیمونن در درمان بیماری الزایمر به کار می رود وبه عنوان داروی ضد سرطان ¸ضد انفلونزا ¸جلوگیری کننده از جهش سلولها ضدتومور ¸ضدویروس ¸باکتری کش وضدعفونت کننده است. الفا پنین دارای خاصیت ضد باکتری و ضد قارچی ست. β- پینن خاصیت ضد التهابی و ضد میکربی از خود نشان می دهد.