سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر آقایاری – پژوهشگاه نیرو تهران
حسین بلاغی اینالو – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

توربین های گازی تاثیر بسزایی بر روی رفتار دینامیک ی شبکه برق دارند و مطالعات شبکه نیازمند در اختیار داشتن مدل دینامیکی آنهاست. بخش قابل توجهی از نیروگاه های گازی کشور را توربین های ۹۴٫۲ V ساخت شرکت زیمنس تشکیل می دهند. در این مقاله مدل دینامیکی توربین ۹۴٫۲ V نیروگاه گازی شیروان در حالت استفاده از سوخت گاز بدست آورده می شود و سپس رفتار توربین با استفاده از این مدل در برابر اغتشاشات دامنه کوچک شبیه سازی می گردد . از مدل GAST-2A که برای توربین های GE ارائه شده است، برای مدلسازی توربین استفاده شده و پارامتر های آن از طریق آزمایش های مختلفی که روی نیروگاه انجام گرفته استخراج شده است. برای اولین بار در کشور روی این نوع توربین تست انجام شده و مدل دینامیکی آن ارائه می گردد . نتایج آزمایش های صحه سنجی دقت مطلوب مدل بدست آمده را نشان می دهد.