سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

عباس قربیان – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
ابوالقاسم عربیون – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
مهران رضوانی – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
سمیه صفاری – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

پست به عنوان یکی از ارکان حیات سیاسی، اداری، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شناخته شده ، در برقراری ارتباطات و فعالی تهای جوامع نقش زیربنایی دارد. از طرفی کسب و کارهای اینترنتی به عنوان دسته ای از مدلهای دنیای کسب و کار می باشند که بر بستر اینترنت فعالیت می نمایند. از اینرو توسعه کسب و کارهای اینترنتی منجر به فراگیر شدن کسب و کارها از طریق رشد تعداد کاربران و محصولات قابل ارائه خواهد شد. این مقاله با در پیش گرفتن روش توصیفی- پیمایشی ، به شناسایی کارکردهای پست و بررسی چگونگی تأثیر آنها بر توسعه کسب و کار اینترنتی پرداخته ، و بررسی نموده است که تا چه اندازه و در چه زمینه هایی پست می تواند سبب ارتقای کسب و کارهای اینترنتی گردد. از اینرو نتایج حاصل از فرضیه های مورد بررسی و مدل تفصیلی تحقیق مبیین این امر می باشند که ۸۹٫۶ درصد از تغییرات توسعه کسب و کارهای اینترنتی تحت تأثیر عوامل بررسی شده قرار دارند. در خاتمه با توجه نتایج حاصل شده پیشنهاداتی در راستای بهبود کارکردها وتحقیقات آتی ارائه شده است.