سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن بشیری – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

چکیده:

آمارواطلاعات شبکه توزیع برق تحت پوشش و مدیریت شرکت های توزیع ایران و مقایسه بین شاخصهای مختلف فنی و غیرفنی نشان دهنده این مطلب است که فعالیت های پروژه ها و فرایندهای فنی سازمانی و مدیریتی متعدد و متنوعی برکاهش تلفات انرژِ برق درشبکه های توزیع تاثیر گذار است تعریف و انتخاب پروژه ها و فرایندهای موثر و راهگشا درجهت کاهش تلفات شبکه توزیع برق از دیدگاه مدیران و کارشناسان صنعت توزیع برق مختلف و بعضا درجه اهمیت هریک نیز متفاوت است بنابراین دراین مقاله جهت تعیین فعالیت ها و فرایندها و پروژه های فنی و غیرفنی ازنظرات کارشناسان و مدیران خبره بخشهای مختلف شرکت های توزیع برق استفاده نموده و با استفاده ازتکنیکهای اماری نسبت به تست درجه اهمیت هریک ازفعالیت های ذکر شده توسط آنان اقدام و درنهایت با اهمیت ترین و موثرترین فرایندها و پروژه ها معرفی و بعنوان برنامه ای جهت اجرا و تصمیم گیری توسط مدیران ارشد و سرپرستان بخشهای زیرمجموعه درشرکت های توزیع ارایه خواهد گردید.