سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدرحمان دانیالی – رئیس اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد
فاطمه محمدی ایدغمیش – کارشناس اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد
شیلا حجه فروش نیا – کارشناس ارشد محیط زیست
وحیده نازناز – کارشناس محیط زیست

چکیده:

این تحقیق در طول سال ۱۳۸۵ بر روی کفزیان تالاب گندمان استان چهارمحال و بختیاری انجام گرفت. در طول نمونه برداری پس از تعیین ۳ ایستگاه در نقاط مختلف تالاب، ۱۶ خانواده از بی مهرگان کفزی شناسایی گردید که از میان آنها خانواده های Sphaeridae و Gammaridae, Planorbidae یشترین تراکم را دارا بودند همچنین بیشترین و کمترین فراوانی و تنوع کفزیان به ترتیب در فصول زمستان و بهار مشاهده گردید که عواملی نظیر دمای آب، فراوانی مواد غذایی و نقش تغذیه ای ماهیان مؤثرترین فاکتورها در نوسان فراوانی و پراکنش موجودات کفزی تالاب بودند. گذشته از عوامل یاد شده ورود کودهای مختلف کشاورزی و سموم مختلف به منطقه مورد مطالعه تأثیر بسزایی در تغییرات کیفی و کمی موجودات تالاب دارد و نوسانات میزان آب در تالابها که ممکن است ناشی از جذر و مد ، فعالیت بشری، وضعیت اقلیم و … باشد می تواند صدمات و اثرات چندی را به تالابها وارد سازد که در تالاب گندمان نیز نوسانات آبی به طور کامل مشهود است.به طور کلی مشاهدات حاصله حاکی از تأثیر به سزای جوامع انسانی اطراف تالاب بر این اکوسیستممی باشد که با ورود سموم و کودهای مختلف کشاورزی، تفرج و توریسم در منطقه، استفاده از گیاهان آبزی اطراف تالاب، شکار غیر مجاز گونه های مختلف، ورود چهارپایان و … در منطقه بیشترین نقش را در تراکم پراکنش موجودات مختلف و اکوسیستم داشته است.