سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریسا عبدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، د
علیرضا منفرد – استادیار دانشگاه یاسوج
مهراورنگ قائدی – استاد گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج
شهرزاد ازهاری – مربی گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده:

در طی نمونه برداری از منطقه گرمابدر (فشم، تهران) در تابستان ۱۳۸۹ تعداد ۷۰ نمونه زنبور مخملی نر Bombus terrestris L. جمع‌آوری گردید. سر نمونه‌ها از بدن جدا و در ویال‌های شیشه ای محتوی هگزان نرمال قرار داده شد. این ویال‌ها تا زمان آزمایش در دمای°C20 – در آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج نگهداری شد. غدد لبی ۵ عدد از این نمونه ها در زیر استریومیکروسکوپ از سر زنبورها استخراج و در ۱۰۰ میکرولیتر هگزان نرمال قرار داده شدند. با استفاده از دستگاه GC- Mass مرکز موسسه تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ترکیبات عمده شناسایی شد. مجموعاً تعداد ۱۸ترکیب از محتویات غدد لبی این زنبور شناسایی شد. در این میان ترکیب عمده و کلیدی E- 2, 3 dihydrofarnesol بود. این ماده از ترکیبات مشخص کننده گونه بوده و با ترکیب گزارش شده‌ی نمونه‌های جمع آوری شده از سایر کشورها نیز مطابقت دارد.