سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پرهام خجسته – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی برق و رباتیک
علیرضا احمدی فرد –
بهزاد تخم چی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
سیدعبدالله میرمهدوی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی برق و رباتیک

چکیده:

یکی از مخاطرات حفاری چاههای نفتی در ایران، عبور از سازندهای پرفشار به کمفشار و یا بالعکس است. تشخیص و شناسایی اتوماتیک بخشهای کلیدی دو سازند گچساران و آسماری از روی تصاویر خردههای حفاری میتواند کمک شایانی در کاهش مشکلات حفاریداشته باشد. در این مقاله روشی اتوماتیک مبتنی بر آنالیز تصویر برای شناسایی به ترتیب بخشهای تحتانی و فوقانی سازندهای گچساران و آسماری ارائه شده است. با توجه به امکان تغییر رنگ خردههای حفاری در چاههای حوزههای مختلف، از آنالیز بافت به عنوان روشی ایزوله در ویژگی رنگی استفاده شده است.در این روش جهت استخراج بردارهای ویژگی از ماتریس همرخداد و ویژگیهایی همچون انرژی، همجنسی،آنتروپی و روشنایی استفاده نموده وبرای کلاسهبندی از ماشین بردار پشتیبان چند کلاسه با توابع کرنل مختلف برای جداسازی پنج بخش کلیدی دو سازند مذکور استفاده شده است. با توجه به اهمیت تشخیص دو لایه در مرز بین دو سازند، میزان عملکرد و سرعت پاسخگویی الگوریتم فوق برای جداسازی دو کلاسه مابین دو لایه مرزی نیز مورد بررسی قرار گرفته که نتایج قابل قبولی از اجرای الگوریتم پیشنهادی حاصل گردیده است