سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزانه بقای اصغری – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
مهناز نیک آیین – دانشیار مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اکبر حسن زاده – مربی گروه آمار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مریم حاتم زاده – کارشناس آزمایشگاه

چکیده:

لژیونلا باکتری گرم منفی هوازی و بدون اسپورهست که از آب موجود در سیستمهای تهویه آبهای سطحی آب شیر، برجهای خنک کننده آب گرم بیمارستانها و … جداشده است انتقال باکتری از طریق آئروسل های ایجاد شده از منابع آبی الوئده به این ارگانیسم صورت میگیرد این باکتری دو نوع بیماری به نامهای لژیونر لژیونلوزیس و تب پونتیاک ایجاد کرده و احتمال وجود این باکتری درسیستمهای آب گرم بیمارستانها زیاد می باشد انتشار گسترده و جهانی عوامل بیماری لژیونلایی، گزارشات فراوان شیوع بیماری لژیونر و تب پونتیاک ونیز عدم پاسخ به درمان آنتی بیوتیکی مرسوم در برخی پنومونی ها منتهی به تحقیق حاضر گردید. دراین مطالعه ۴۴ نمونه بروش استاندارد از اب بیمارستانها برداشت گردیده و بعد از اندازه گیری دما و کلر باقیمانده به آزمایشگاه منتقل شده و جهت ردیابی باکتری به روش کشت مورد بررسی قرارگرفت دراین روش از محیط اصلی BCYE agar و محیط انتخابی CCVC با انکوباسیون پلیت ها در دمای ۳۷ درجه و رطوبت ۹۰درصد و ۲/۵ درصد دی اکسید کربن استفاده شد و همه نمونه ها تحت تصفیه اسیدی و حرارتی قرارگرفتند. همچنین دراین مطالعه کدورت PH و شمارش باکتریهای هتروتروفیک HPC نیز انجام گرفت.