سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ایوب معروفی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد
بایزید شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد
خسرو رحمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز
پروانه جمشیدی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

شناسایی قطعات و بافتهای فرسوده در محلاتی که به عنوان بافت فرسوده شناخته شدهاند از مهمترین اقدامات اولیه ساماندهی این محلات به شمار میآید. شهر بوکان با داشتن ۰۷۲ هکتار بافت فرسوده شهری از جمله شهرهایی است که ازنظر نوسازی در اولویت قرار دارد . هدف از این تحقیق شناسایی قطعات فرسوده محله مسجد جامع در شهر بوکان با استفاده از GIS میباشد. این پژوهش به دنبال این سوال است که آیا سیستم اطلاعات جغرافیایی میتواند به شناسایی بافتهایفرسوده شهری کمک کند؟ معیارهای شناسایی بکار گرفته شده در این تحقیق عبارتند از: قطعات فرسوده: وسعت املاک،میزان فرسودگی، کاربری و وضعیت دوام ؛ که هر کدام از این معیارها نیز خود به زیر معیارهایی طبقهبندی میشوند وسپس با استفاده از نظر کارشناسان به هر کدام از این لایهها وزن و ضریبی داده شده است و این ضریب در اولویتبندیمعیارهای شناسایی املاک مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که ب یشتر از قطعات محله مسجد جامع از نظر نوسازی در اولویت بالا قرار دارند