سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده آرزو دستجردی – تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمید دهقانی – تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
هادی وفادارعلی – تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در حوزه مشاهداتی محیط، اهداف براساس ویژگی های متفاوتی که دارند از یکدیگر تفکیک می شوند. از آنجا که در فناوری های سنجشی مختلف، هر فناوری خصوصیات یک هدف از قبیل ویژگی های هندسی، طیفی و بافتی را به صورت جامع ثبت نمی کند، استفاده از مکانیزم های تلفیق اطلاعات در سطوح مختلفف جهت تفکیک و شناسایی اهداف، اهمیت زیادی پیدا می کند. در بین مکانیزم های سنجشی موجود، نظر به پیشرفت فناوری، داه برداری لیداری در چند ساله گذشته رشد چشمگیری داشته و به عنوان مکملی برای سنجش از دور غیرفعال مطرح است. در این مقاله روش هایی جهت استخراج اهداف در دو حالت، حالت اول وجود تصاویر هوایی و داده ی ارتفاعی لیدار از یک منطقه و حالت دوم در دسترس بودن داده های ارتفاع، دامنه و پهنای پالس لیدار از یک منطقه پیشنهاد شده است. نتایج پیاده سازی ها نشان می دهد که استفاده همزمان از منابع مختلف داده نسبت به استفاده تک تک از این منابع در شناسایی اهداف عملکرد بسیار دقیق تری را ارائه می نماید.