سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد شکوهیان – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
فرزاد پیاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران

چکیده:

درکارخانجات صنعتی و واحدهای تولید کننده انرژی بحثهای مربوط به خوردگی دربخشهایی که درارتباط با اب هستند بسیار مهم می باشد استفاده از آب بدون املاح با خصوصیات و شرایط کنترل شده یکی از این پیشنهادات جهت جلوگیری از خوردگی می باشد این آبها که هموارهدارای ناخالصی هایی هستند پس از پیش تصفیه درمخازن دمین ذخیره شده و آماده توزیع به شبکه می باشند به همین علت کنترل کیفیت آب و مقایسه انها با استانداردهای بین المللی دراین تانکها بسیار مهم می باشد دراین کار تحقیقاتی با اندازه گیری های منظم و مستمر ۵ ماهه آب مخازن دمین یک نیروگاه سیکل ترکبی مقادیر ph,EC یون سدیم و یون الومینیوم و SiO2 پارامترهای تاثیر گذاری برخوردگی COOLING tower اندازه گیری شده است درادامه اثر این پارامترها برخوردگی تشریح شده و نتایج با استانداردهای بین المللی مقایسه گشته اند دراخر نیز راه حلهایی برای حذف و یاتعدیل آنها پیشنهاد گردیده است.