سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدرضا معاشری – دانشجوی کارشناسی ارشد برق کنترل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
سیدمجتبی روحانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

در میان روشهای شناسایی آنلاین امضا شناسایی براساس مدل مخفی مارکوف به دلیل توانایی بالا در مدلسازی رفتارهای بیومتری جایگاه ویژه ای را برای شناسایی امضا داراست دراین مقاله از مجموعه امضاهای اصلی ۵ امضا به عنوان الگو انتخاب و با توجه به جهت حرکت قلم برای هر ویژگی از هر امضا نمونه یک مدل مخفی مارکوف استخراج می شود با اعمال امضاهای نمونه به هر مدل و با توجه به میزان پراکندگی پاسخ ها مقدار آستانه شناسایی تعیین می گردد و برای رسیدن به مقدار بهینه مقدار آن اصلاح شده و در نهایت تلفیق نتیجه حاصل از تایید امضا با ویژگی های محلی و عمومی کارایی سیستم شناسایی را بهبود می بخشد نتایج حاصل از شبیه سازی در قیاس با سایر مقالات برروی داده های MCYT-100 حاکی از آن است که روش پیشنهادی با تعداد کمتری از ویژگی ها به درصد خطای قابل قبولی رسیده است.