سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیورتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی داوری فرد پور – دانشجوی کارشناسی ارشد – گروه برق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
همایون مهدوی نسب –

چکیده:

کف دست یکی از ویژگی‌های که در شناسایی افراد از دقت بالایی برخوردار است. شناسایی براساس ویژگی‌های کف دست شامل سه مرحله اصلی، پیش پردازش، استخراج ویژگی و تطبیق می‌باشد . اولین گام برای شناسایی یک فرد بر مبنای کف دست ، استخراج یک ناحیه مطلوب از کف دست می‌باشد در این مقاله یک روش جدید استخراج ویژگی بر اساس تیدیل موجک ارائه شده است. پدری که حتی بودن ساختار کف دست از تیدیل موجکها برای استخراج خطوط کف دست استفاده می‌شود . در پایان تطبیق ویژگی‌ها، بر اساس فاصله ی اقلیدسی و قانون نزدیک‌ترین فاصله ۳۰ همسایگی در بین بردارهای ویژگی به دست می‌آید . نتایج به‌دست‌آمده در شناسایی نشان‌دهنده استخراج ویژگی‌های مفید جهت شناسایی می‌باشد .