سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی کوهدرق – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان
محمدعلی لطف اللهی یقین – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله سازه با استفاده از نرم افزار المان محدود ANSYS 5,4) تحت آنالیز مودال و دینامیکی قرار داده شده و سپس با استفاده از نرم افزار MATLAB7,1 در جعبه ابزار موجک تحت انالیز موجک قرارداده می شود و در ادامه شاخص نرخ انرژی برپایه موجک بسته ای ارائه می شود نتایج بصورت نمودارهای دو بعدی شاخص نرخ انرژی برپایه موجک بسته ای می باشد و نتایج قابلیت بالای تئوری موجک در تحلیل سیگنال پاسخ یک سازه و شناسایی ناهماهنگی ها در سیستمهای سازه ای را نشان میدهد.